PŘÍLOHY

Na odkazech níže naleznete .xlsx soubory, jež jsou určeny k veřejné konzultaci:

1. Seznam podporovaných oblastí pro sítě páteřního propojení k 1. kolu VK

Seznam podporovaných oblastí podle čl. 52d GBER je členěn v podrobnosti obcí.

Do odpovídajícího sloupce vyznačte, zda již v obci optický nebo ekvivalentní backhaul máte (vizte údaje a) požadované v PRVNÍ ČÁSTI), či jeho zavedení plánujete (vizte údaj a) požadovaný v TŘETÍ ČÁSTI). Do dalšího sloupce uveďte také údaj b) požadovaný v PRVNÍ ČÁSTI. Na samostatném listu naleznete také informativní údaje o celkovém počtu adresních míst a potenciálních přípojek v jednotlivých ZSJ předmětných obcí a o požadované úrovni VHCN a celkovém počtu adresních míst, která již jsou pokryta VHCN.

 

2A. Seznam podporovaných oblastí pro přístupové sítě k I. kolu VK – kategorie A
2B. Seznam podporovaných oblastí pro přístupové sítě k I. kolu VK – kategorie B
2C. Seznam podporovaných oblastí pro přístupové sítě k I. kolu VK – kategorie C

Seznamy podporovaných oblastí podle čl. 52 GBER jsou členěny v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ dané kategorie. V rámci seznamu kategorie C jsou zahrnuta také adresní místa, která leží v těchto ZSJ, kde není žádná síť schopna poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s.

Do odpovídajícího sloupce vyznačte, zda již na adresním místě disponibilní infrastrukturu máte, či zda její zavedení plánujete – vizte údaj b) požadovaný v TŘETÍ ČÁSTI. U adresních míst z kategorie C, kde je již Vaše infrastruktura k dispozici, uveďte také do odpovídajícího sloupce, zda je schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň  300 Mbit/s  nebo alespoň 100 Mbit/s.

 

3. Seznam podporovaných oblastí OP PIK pro dodatečné připojování k VK

Seznam podporovaných oblastí OP PIK podle čl. 52 Nařízení 651/2014 je členěn v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ.
Seznam je předložen pro ověření údajů a k vyjádření případných připomínek.

 

4. Seznam podporovaných oblastí NPO pro dodatečné připojování k VK

Seznam podporovaných oblastí NPO podle čl. 52 Nařízení 2021/1237 je členěn v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ dané kategorie. V rámci seznamu kategorie C jsou zahrnuta také adresní místa, která leží v těchto ZSJ, kde není žádná síť schopna poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s.
Seznam je předložen pro ověření údajů a k vyjádření případných připomínek.

 

Vyplněné .xlsx soubory se seznamy podporovaných oblastí nahrajte jako komprimovanou přílohu ve formátu .zip nebo .rar do následujícího DOTAZNÍKU.

Budete-li jakýmkoli způsobem předávat informace, připomínky či zpochybnění zveřejněných informací nebo plánované investice, nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky, přiložit potřebné přílohy a formulář odeslat. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz . Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v on-line dotazníku. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případné opravě zjištěných chyb.

Můžeme Vás ujistit, že všechny došlé informace a připomínky budou řádně vypořádány.

 


 

Zde jsou pro informaci shromážděny údaje o připojení k sítím páteřního propojení (backhaulu) u všech obcí do 2000 obyvatel, jak byly získány v rámci mapování.
Jsou k dispozici v této podobě:

všechny obce v ČR jako
.soubor ve formátu .xlsx

 


 

Zde jsou pro informaci shromážděny údaje o pokrytí všech adresních míst přístupovými sítěmi, jak byly získány v rámci mapování. Jsou k dispozici v této podobě:

všechna adresní místa v ČR jako
.zip se souborem ve formátu .csv

všechna adresní místa v ČR rozdělená do souborů podle jednotlivých krajů jako
.zip se soubory ve formátu .csv
.zip se soubory ve formátu .xlsx