ČTVRTÁ ČÁST

Soubor údajů na stránce PŘÍLOHY pro dodatečné připojování OP PIK (PŘÍLOHA 3), vytvořený na základě mapování k 31.12.2022 a podle potřeb identifikovaných při implementaci OP PIK, se týká záměru umožnit dodatečné připojování v podporovaných oblastech OP PIK, tj. adresních místech nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále „ZSJ“), podle článku 52 Nařízení 651/2014.

(1) Soubor obsahuje v ZSJ lokalizovaná nepokrytá adresní místa, kde podle dostupných údajů není v současnosti žádná  přístupová sít s parametry NGA podle čl. 52 odst. 3 Nařízení 651/2014, schopná poskytovat rychlost stahování alespoň 30 Mbit/s.

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto ZSJ možné připojit k síti podpořené z veřejných zdrojů síť s parametry NGA pouze do nepokrytých adresních míst. Síť v takto připojených adresních místech musí zajistit běžně dostupnou rychlost (BDR) [13] stahování alespoň 100 Mbit/s a nahrávání alespoň 33 Mbit/s.

 

Ve ČTVRTÉ ČÁSTI MPO zveřejňuje

seznam podporovaných oblastí OP PIK pro dodatečné připojování k sítím z projektů podporovaných II. a IV. Výzvou OP PIK,

předpokládajíc, že v oblastech uvedených v PŘÍLOZE 3 v současnosti není žádná přístupová síť podle odst. (1) a ani neexistují věrohodné plány výstavby přístupových sítí k internetu s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2026, které by samy v podporovaných oblastech OP PIK poskytovaly podobnou výkonnost jako síť podporovaná z veřejných zdrojů s parametry dle odst. (2)

a hlavní charakteristiky plánovaného opatření:

  • informace o podmínkách podpory jsou zveřejněny ve II. a IV. Výzvě OP PIK [14],
  • dodatečné připojování lze využít v rámci projektů podpořených z těchto výzev, kdy pro pokrytí daného AM lze síť připojit k dotované síti,

a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim v rámci této VK vyjádřily.

 


[13] běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu dle Nařízení 2015/2120, a dle specifikace ve Všeobecném oprávnění ČTÚ VO-S/1/07.2005-9 ve znění VO-S/1/12.2021-14.

[14] https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
a
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/