Připomínky

2020

V tomto roce jsme se rozhodli nezveřejňovat v plném rozsahu vypořádání došlých připomínek, které se týkalo především investičních plánů jednotlivých subjektů, které jsou poskytovány v režimu důvěrné. Proto byla vypořádání připomínek zasláno přímo jednotlivým adresátům.
(17.1. – 17.2. 2020)


2019

Vypořádání připomínek k veřejné konzultaci[.pdf],
věnované návrhu intervenčních oblastí prom plánované 2. kolo Výzvy k předkládání požadavků o podporu výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu
(14.11. – 21.12. 2018)


2018

Vypořádání připomínek k veřejné konzultaci[.pdf],
věnované návrhu intervenčních oblastí prom plánované 2. kolo Výzvy k předkládání požadavků o podporu výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu
(2.11. – 15.1. 2018)


2017

Odpovědi na otázky k 1. výzvě [.pdf]
(31.8. 2017)

Vypořádání připomínek k 2. kolu veřejné konzultace [.pdf]
ke stanovení intervenčních oblastí pro podporu výstavby (a modernizace) sítí pri vysokorychlostní přístup k internetu
(24.2. – 26.3. 2017)

 


2016

Vypořádání připomínek [.xlsx]
k Veřejné konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu.
(28.7. – 31.8. 2016)

Vypořádání připomínek [.xlsx]
k Veřejné konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu.
(28.7. – 30.9. 2016)