Dokumenty


2019

MPO: Posouzení možností nasazení technologie WiFi v kmitočtovém pásmu 5 GHz při realizaci sítí NGA [.pdf]


2018

ČTÚ: Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy [.pdf]


2017

BEREC: Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology [.pdf]

MPO: Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací – metodický postup [.pdf]

MPO: Posouzení možností nasazení technologie WiFi v kmitočtovém pásmu 5 GHz při realizaci sítí NGA [.pdf]
!!! Nová verze dokumentu byla publikována 21.11.2019, ke stažení ZDE

MPO: NPRSNG, I. výzva – prezentace v Pardubicích, červen 2017 [prezentace .pdf]

MPO: Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací [prezentace .pdf]

BC Service: Využití agregační funkce pro dimenzování sítě [.pdf]

MPO: Přehled dotačních podmínek pro NGA sítě [prezentace .pdf]

MPO: Vysokorychlostní internet dotace [prezentace .pdf]


2016

BEREC: Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules [.pdf]

ČTÚ: Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací [.pdf]

MPO: Národní plán rozvoje sítí nové genereace [.pdf]

MPO: Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní nabídky přístupu na NGA sítích budovaných s využitím dotačního Programu „Vysokorychlostní internet“ [.pdf]


2015

EK: Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí [.pdf]