Archiv

V této sekci naleznete archiv dříve publikovaných dokumentů, mapových výstupů, prezentací ze seminářů a datových souborů. Jedná se o kompilaci nejrůznějších historických materiálů, posbíraných v průbehu času z různých zdrojů nebo od různých autorů. Pro přehlednost jsou publikované soubory setříděny a seskupeny podle typu obsahu a roku (případně měsíce) zveřejnění. Všechny zde uvedené soubory, zejména pak datové soubory, jsou v tomto depozitáři uloženy již pouze pro archivní účely a není možné je dále upravovat či aktualizovat.