II. výzva

Dne 7.února 2019 MPO vyhlásilo 2.kolo výzvy k předkládání žádostí o přiznání dotační podpory pro výstavbu a modernizaci sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Dokumenty této výzvy naleznete ZDE
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/vysokorychlostni-internet-_-ii–vyzva–243474/