I. výzva NPO

Viz Oznámení na webu MPO

Tato výzva k podání žádostí o podporu ve smyslu §14j zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech („ZoRP“) je vyhlášena v programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, a to v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“) v České republice v souladu s nařízením EU 2021/241, jež si klade za cíl oživení ekonomiky zasažené pandemií Covid-19 a podpoření investic do ekologické a digitální transformace.

Tento program je prováděn podle Národního plánu obnovy, plánu pro oživení a odolnost České republiky (dále „NPO“), schváleného usnesením vlády č. 467 ze dne 17.5.2021.

Subkomponenta NPO 1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení reaguje na problematiku uvedenou v kapitole 2 a) Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, jež se týká Připojení adresních míst k sítím VHCN, včetně Připojení socioekonomických aktérů (SE-A).

 

3.6. 2022:
III. kolo Veřejné konzultace bylo ukončeno. Seznam podporovaných oblastí a adresních míst (Přílohy č. 8 Výzvy) nebyl tímto III. kolem změněn.