První část

PRVNÍ ČÁST ověřuje a doplňuje údaje o existujících sítích získané Českým telekomunikačním úřadem („ČTÚ“) prostřednictvím elektronického sběru dat (dále „mapování“).

 

a)

Soubor údajů obsahuje samostatný přehled ZSJ a v nich lokalizovaných nepokrytých adresních míst, kde není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 a) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (30 Mbit/s v sestupném směru).

Současně máme zájem touto VK ověřit předpoklad, že v uvedených ZSJ a v nich lokalizovaných adresních místech, není k dispozici síť nabízející rychlost alespoň 15 Mbit/s ve vzestupném směru).

V těchto ZSJ bude možné z veřejných zdrojů podpořit zavádění pevných sítí přístupu k internetu s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná sít musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 100 Mbit/s v sestupném směru a 33 Mbit/s ve vzestupném směru. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 100 Mbit/s.

Takovéto ZSJ spadají do kategorie A.

 


b)

Soubor údajů dále obsahuje samostatný přehled ZSJ a v nich lokalizovaných nepokrytých adresních míst, kde není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 b) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (100 Mbit/s v sestupném směru)

Současně máme zájem touto VK ověřit předpoklad, že v uvedených ZSJ a v nich lokalizovaných adresních místech není k dispozici síť nabízející rychlost alespoň 50 Mbit/s ve vzestupném směru).

V těchto ZSJ bude možné z veřejných zdrojů podpořit výstavbu pevných sítí přístupu k internetu s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 300 Mbit/s v sestupném směru a 100 Mbit/s ve vzestupném směru. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 1Gbit/s.

Takovéto ZSJ spadají do kategorie B.

 


c)

Soubor údajů dále obsahuje samostatný přehled ZSJ a v nich lokalizovaných adresních míst, ve kterých je v současnosti právě jen jedna síť schopná spolehlivě poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 c) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (100 Mbit/s v sestupném směru). V rámci souboru jsou zahrnuta také adresní místa, která leží v těchto ZSJ, kde není žádná síť schopna poskytovat vysokorychlostní přístup s rychlostí alespoň 100 Mbit/s.

Současně máme zájem touto VK ověřit předpoklad, že v uvedených ZSJ a v nich lokalizovaných adresních místech existuje nejvíce jedna síť schopná nabídnout rychlost ne více než 300 Mbit/s v sestupném směru, a ne více než 150 Mbit/s ve vzestupném směru). V případě, že v těchto ZSJ takovouto síť provozujete, uveďte příslušnou ZSJ včetně přehledu, na jakých adresních místech je dosaženo více než 300 Mbit/s v sestupném směru a více než 150 Mbit/s ve vzestupném směru.

Taková adresní místa, a případně i celá ZSJ, budou následně vyřazeny ze seznamu a nebude v nich možné podpořit z veřejných zdrojů výstavbu sítě.

V souladu s výsledky vypořádání vzešlých připomínek a ověření předpokladů vyslovených v této VK bude možné ve vybraných ZSJ z veřejných zdrojů podpořit, pouze pro socioekonomické aktéry, výstavbu pevných sítí přístupu k internetu s parametry VHCN do určených adresních míst, která musí spolehlivě zajistit služby o symetrické rychlosti pro uvedené subjekty alespoň 1 Gbit/s.

Takovéto ZSJ spadají do kategorie C.

 


 

Všechny výše uvedené soubory základních sídelních jednotek a příslušejících adresních míst byly vytvořeny z mapování ČTÚ k 31.12. 2020.

V rámci této části budou také doplněny tyto informace týkající se mobilních sítí, které jsou schopny spolehlivě poskytovat alespoň prahové rychlosti uvedené v předchozích odstavcích.