Časté dotazy

Dotaz: Informace o uploadu v navržených dotačních lokalitách (kategorie A, B) –  Jakým způsobem má účastník konzultace z řad vlastníků či provozovatelů sítě elektronických komunikací informovat MPO o případné dostupnosti  připojení s parametry 15 Mbit/s ve vzestupném směru v případě kategorie A a 50 Mbit/s ve vzestupném směru v případě kategorie B?

Odpověď:

Tuto skutečnost by měl účastník konzultace vyznačit v kolonce „poznámka“ příslušející danému adresnímu místu v příslušné excelovské tabulce.


Dotaz: Harmonogram předání informací o investičních plánech – Do kterého data je nutné předat MPO informace o plánovaných investicích včetně doložení jejich realizovatelnosti?

Odpověď:

Požadované informace o plánovaných investicích, včetně doložení věrohodných  informací o jejich realizovatelnosti, by měl účastník konzultace předat MPO nejpozději do dvou měsíců od zahájení veřejné konzultace, tedy do 22. 12. 2021, tak, jak je uvedeno v průvodních dokumentech veřejné konzultace.


Dotaz:  Velikost příloha – Jak postupovat, pokud velikost příloh „Seznamy podporovaných oblastí s doplněnými údaji“ a „Ostatní přílohy“ překročí limit maximální velikosti souboru? Je možné na MPO v takovém případě předat data i jiným způsobem než přes webový formulář?

Odpověď:

Požadované přílohy „Seznamy podporovaných oblastí s doplněnými údaji“ by neměly překročit uváděný datový limit 35 MB, v případě ostatních příloh pak 5 MB. Celkem je možné do každé kategorie  vložit 10 příloh.

V případě potřeby zaslání větších příloh, nebo většího množství příloh anebo potíží s odesláním formuláře se s námi spojte prostřednictvím e-mailu na adrese pripominky@mpo.cz.