Přílohy a mapa

Na níže uvedených odkazu si stáhněte .xlsx soubory, kde naleznete seznamy podporovaných oblastí v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ dané kategorie, jež jsou určeny k veřejné konzultaci:

Do odpovídajícího sloupce poté vyznačte, zda již na adresním místě infrastrukturu máte, či zda její zavedení plánujete do konce roku 2025. U adresních míst z kategorie C, kde je již Vaše infrastruktura k dispozici, uveďte také do odpovídajícího sloupce, zda je schopná poskytnout rychlost stahování alespoň 100 Mbit/s a alespoň 300 Mbit/s.

Vyplněné xlsx soubory se seznamy podporovaných oblastí nahrajte jako přílohu následujícího DOTAZNÍKU.

Nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky, přiložit potřebné přílohy a formulář odeslat. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz . Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případné opravě zjištěných chyb.

Všechny došlé informace budou vypořádány, výsledky anonymizovány a zveřejněny.

 


Zde jsou pro informaci shromážděny údaje o charakteristice všech adresních míst, jak byly získány v rámci mapování. Jsou k dispozici v této podobě:
všechna adresní místa v ČR jako
.zip se souborem ve formátu .csv
všechna adresní místa v ČR rozdělená do souborů podle jednotlivých krajů jako
.zip se soubory ve formátu .csv
.zip se soubory ve formátu .xlsx

 


Výsledky mapování za rok 2020 (platné k 31. 12. 2020) , deklarované pokrytí adresních míst, a označení ZSJ podle uvedené kategorie jsou k dispozici v interaktivní mapě ZDE.