Druhá část

DRUHÁ ČÁST se týká zajištění ochrany prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech před nedovolenou podporou jejich výstavby z veřejných zdrojů.

Žádáme provozovatele sítí, anebo příslušné investory, o doplnění informací o plánech výstavby sítí přístupu k internetu ve výše uvedených lokalitách v podrobnosti podle jednotlivých ZSJ (viz předložené seznamy ZSJ), s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2025, které by mohly být narušeny výstavbou sítí s užitím podpory z veřejných zdrojů.

V souladu se sdělením komice 2013/C25/01 [1] současně s vyjádřením o plánované investici požadujeme věrohodné doložení realizace takovéhoto záměru. Je nezbytné vyjádřený záměr budování sítě doložit dalšími informacemi, které umožní tento záměr prokazatelně verifikovat a plánovanou investici tak ochránit. Zejména žádáme o doložení harmonogramu realizace.

 

ZDE předkládáme pokyny k doložení realizovatelnosti investičních plánů.

 

 


[1] Pokyny EK k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí