Veřejná konzultace 2021 I. Kolo – UZAVŘENO

I. kolo Veřejné konzultace 20.10.2021 – 22.12.2021

 

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic do sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v podporovaných oblastech nacházejících se v jednotlivých cílových základních sídelních jednotkách (ZSJ) před nedovolenou podporou z veřejných zdrojů a k doplnění některých dosud nemapovaných informací.

Veřejná konzultace (dále „VK“) ověří správnost definování podporovaných oblastí pro realizaci programu budování a modernizace sítí elektronických komunikací, jehož cílem je zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek stanovených v čl. 52 nařízení EK č. 1237/2021 o změně nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále „GBER“), pro ty oblasti, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v daných parametrech podle uvedeného ustanovení GBER není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný.

PRVNÍ ČÁST ověřuje a doplňuje údaje o existujících sítích získané Českým telekomunikačním úřadem („ČTÚ“) prostřednictvím elektronického sběru dat (dále „mapování“).

DRUHÁ ČÁST sbírá údaje o prokazatelně plánovaných investicích výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých podporovaných oblastech. Dále předkládáme POKYNY k doložení realizovatelnosti investičních plánů.

V sekci PŘÍLOHY si stáhněte přiložené soubory, ve kterých naleznete seznamy podporovaných oblastí v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ, jež jsou určeny k veřejné konzultaci. K rychlému přehledu slouží INTERAKTIVNÍ MAPA.

Žádáme Vás o předání uvedených povinných informací, které podle svého uvážení můžete případně doplnit o DALŠÍ VHODNÉ INFORMACE. Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný, nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.

DOTAZNÍK– Nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky, přiložit potřebné přílohy a odeslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím této webové aplikace.

PRŮVODCE PRO SAMOSPRÁVY – BCO pro vás připravilo videoprůvodce uplatněním připomínek.

 

Tato veřejná konzultace byla otevřena do 22. 12. 2021.