Příloha

Zde jsou shromážděny údaje o charakteristice jednotlivých adresních míst, jak byly získány v rámci Geografického sběru dat.

Údaje o adresních místech jsou k dispozici v této podobě:

 


Soubory, identifikující oblasti, ve kterých je v souladu s podmínkami Výzvy možno poskytnout veřejnou podporu uvedenému cíli: NIO.zip

Souhrnný přehled o počtu ZSJ, AM, OBAM a jejich pokrytí v NIO: Souhrn NIO.xlsx

Návod na ovládání mapové aplikace „Stav pokrytí NGA v ČR“: Navod.pdf

 


NIO = navrhovaná intervenční oblast