Připomínky k veřejné konzultaci

MPO v termínu veřejné konzultace (do 21.12.2018) přijalo celkem 179 připomínek provozovatelů sítí, představitelů obcí a dalších subjektů, které se týkaly celkem 301 Základních sídelních jednotek (ZSJ).

Vypořádání těchto připomínek je ZDE (.pdf)

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.