Veřejná konzultace 15.11. – 21.12. 2018 (přesunto do archivu)

Na této webové stránce MPO publikuje výsledek sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, jak existenci svých sítí deklarovali jejich provozovatelé Českému telekomunikačnímu úřadu k datu 31.12.2017. Následně byla tato data korigována podle výsledků veřejné konzultace k tomuto tématu a výsledek je k dispozici zde jak v grafické, tak i databázové formě.

 V návaznosti na sběr dat o existenci veřejných sítí elektronických komunikací k 31.12.2015, 2016 a 2017, které byly důležitým základem pro možnost zveřejnění dotační podpory při výstavbě sítí vysokorychlostního připojení k internetu v rámci dotačního programu OP PIK, ČTÚ i v tomto roce zajistil sběr dat o existenci sítí tohoto typu v termínu od 1.ledna do 15.3.2018. Tyto údaje byly sebrány na jednotlivá adresní místa budov bez ohledu na typ budovy, avšak na základě textu Národního plánu rozvoje sítí nové generace (NPRSNG), byly pro výpočty pokrytí území využity pouze údaje vztahující se jen na ty budovy, které obsahují bytové jednotky podle databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. MPO i v tomto roce postupovalo stejným způsobem, jako v rámci první výzvy, aby byla zachována možnost vzájemného porovnání existujících databází ze sběrů dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internet.

 Stejně tak i sběr dat za rok 2017 ČTÚ zajistil stejným způsobem jako data k 31.12.2015 a 31.12.2016, takže výsledky sběrů dat by měly být srovnatelné a věrně odrážet informace o vývoji pokrytí, poskytnutých provozovateli veřejných sítí elektronických komunikací k oběma uvedeným termínům, a to včetně zapracovaných připomínek veřejnosti.

 Vymezení intervenčních oblastí odpovídá požadavkům NPRSNG, jak byl tento dokument schválen vládou ČR na podzim 2016. Protože od roku 2015 poklesl počet nepokrytých Základních sídelních jednotek (ZSJ), došlo rovněž k adekvátnímu snížení počtu intervenčních oblastí.

 V nejbližší době MPO osloví zájemce o dotační podporu vyhlášením 2.kola výzvy k předkládání žádosti o veřejnou podporu při výstavbě sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, která bude využívat datové podklady o pokrytí ČR, zveřejněné na tomto webu. O termínu budeme informovat.