DRUHÁ ČÁST

Zveřejňuje hlavní charakteristiky plánovaného opatření na podporu zavádění

  1. sítí páteřního propojení (backhaul) podle čl. 52d GBER
  2. přístupových sítí podle čl. 52 GBER

s cílem zvýšit dostupnost sítí VHCN, jež umožní spolehlivý přístup k internetu koncovým uživatelům v oblastech, kde dochází k selhání trhu při zavádění těchto sítí.

  1. Podpora zavádění sítí páteřního propojení (backhaul)

zahrnuje budování veřejných sítí páteřního propojení (optický nebo ekvivalentní backhaul) do obcí, modernizaci stávající infrastruktury, aby dosáhly požadovaných parametrů pro optický nebo ekvivalentní backhaul a zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných sítí páteřního propojení podle čl. 52d GBER v podporovaných oblastech pro sítě páteřního propojení.

  1. Podpora zavádění přístupových sítí

zahrnuje budování sítí s parametry VHCN a modernizaci stávající infrastruktury pro dosažení parametrů VHCN a poskytujících služby o určitých rychlostech stahování (BDR)[2]  podle článku 52 GBER podle kategorií podporovaných oblastí pro přístupové sítě:

V oblastech kategorie A) bude možno podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná sít musí zajistit službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 150 Mbit/s (cílová rychlost).

V oblastech kategorie B) bude možno podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť zajistit služby o rychlosti stahování (BDR) alespoň 1 Gbit/s (cílová rychlost).

V oblastech kategorie C) bude možno podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí do určených adresních míst, které musí zajistit služby o rychlosti stahování (BDR) alespoň 1 Gbit/s (cílová rychlost), a to pouze pro socioekonomické aktéry.

 

Tyto informace zveřejňujeme prostřednictvím pracovních verzí