PRVNÍ ČÁST

Pro ověření údajů ve II. Kole veřejné konzultace jsou na základě výsledků I. Kola předloženy seznamy podporovaných oblastí seskupených do intervenčních oblastí:

  1. Seznam podporovaných oblastí pro sítě páteřního propojení
    obsahující obce pro podporu zavádění sítí páteřního propojení („backhaul“) podle čl. 52d GBER, kde v současnosti není zavedena síť páteřního propojení založená na optických vláknech (dále jen „optický backhaul“) ani síť založená na jiných technologiích, které by byly schopny zajistit stejnou úroveň výkonu a spolehlivosti jako optická vlákna (dále jen „ekvivalentní backhaul“), a kde ani nejsou věrohodné plány zavádění takových sítí s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2028, které by mohly být narušeny užitím podpory z veřejných zdrojů;
  2. Seznam podporovaných oblastí pro přístupové sítě
    obsahující adresní místa lokalizovaná v ZSJ pro podporu zavádění přístupových sítí podle čl. 52 GBER s označením příslušné kategorie (A, B, C, nebo AB), kde v současnosti
  3. A) není žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. a) GBER schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR)[2] alespoň 30 Mbit/s (prahová rychlost),
  4. B) není žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. a) GBER schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR)[2] alespoň 100 Mbit/s (prahová rychlost),
  5. C) je právě jen jedna přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. b) GBER, tedy síť schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR)[2] alespoň 100 Mbit/s, ale nižší než 300 Mbit/s (prahová rychlost),

a v nichž ani nejsou věrohodné plány zavádění takových sítí s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2028, které by mohly být narušeny užitím podpory z veřejných zdrojů.

Oblasti (tj. adresní místa), které jsou lokalizovány v ZSJ kategorie A, ale nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie A podle prahové rychlosti, avšak splňují podmínky pro zařazení do oblasti kategorie B, jsou označovány jako „oblasti kategorie AB“.

 


[2] Běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu („BDR“) dle Nařízení 2015/2120, a dle specifikace ve Všeobecném oprávnění ČTÚ VO-S/1/07.2005-9 ve znění pozdějších změn, přičemž tato rychlost musí být k dispozici i v době provozní špičky ve smyslu definice v čl. 2 GBER.