První část

V PRVNÍ ČÁSTI je k veřejné konzultaci zveřejněn seznam podporovaných oblastí (zeměpisné cílové oblasti) v cílových ZSJ seskupených do intervenčních oblastí (dále „IO“).

Soubor údajů obsahuje přehled ZSJ a v nich lokalizovaných nepokrytých adresních míst, s označením příslušné kategorie (A, B nebo C)

  1. kde není v současnosti žádná síť schopná spolehlivě poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 a) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (30 Mbit/s v sestupném směru) a není k dispozici síť nabízející rychlost alespoň 15 Mbit/s ve vzestupném směru,
  2. kde není v současnosti žádná síť schopná spolehlivě poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 b) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (100 Mbit/s v sestupném směru) a není k dispozici síť nabízející rychlost alespoň 50 Mbit/s ve vzestupném směru,
  3. ve kterých je v současnosti právě jen jedna síť schopná spolehlivě poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu v pevném místě v parametrech podle ustanovení čl. 52 bodu 3 c) GBER alespoň na úrovni prahové rychlosti (100 Mbit/s v sestupném směru), ale nižší než 300 Mbit/s v sestupném směru, a nenabízející rychlost více než 150 Mbit/s ve vzestupném směru; dále jsou zahrnuta také adresní místa, která leží v ZSJ kategorie C), kde není žádná síť schopna poskytovat vysokorychlostní přístup s rychlostí alespoň 100 Mbit/s v sestupném směru,

a v nichž ani nejsou věrohodně doložené plány výstavby sítí přístupu k internetu s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2025, které by mohly být narušeny výstavbou sítí s užitím podpory z veřejných zdrojů.

 

Pro ověření údajů jsou k II. kolu veřejné konzultace předloženy

  • Seznam podporovaných oblastí, jenž obsahuje pouze nepokrytá [1] adresní místa, na jejichž pokrytí lze čerpat dotační prostředky, a to s uvedením lokalizace adresního místa, zařazení do intervenční oblasti, kategorie adresního místa (A, B nebo C) určená podle kategorie ZSJ, typ adresního místa dle způsobu využití objektů (OBAM, SOCAM, OVMAM)
  • Seznam všech adresních míst v intervenčních oblastech, jenž obsahuje charakteristiku všech adresních míst (nepokrytá i pokrytá a i všech způsobů objektů) v cílových ZSJ s uvedením to s uvedením lokalizace adresního místa, zařazení do intervenční oblasti, kategorie adresního místa (A, B nebo C) určená podle kategorie ZSJ, způsob využití objektu dle RÚIAN, typ adresního místa dle způsobu využití objektů (OBAM, SOCAM, OVMAM), počet bytů.

 

Uvedené soubory ZSJ a příslušejících adresních míst byly vytvořeny na základě Elektronického sběru dat prováděného Českým telekomunikačním úřadem k 31. 12. 2020 po doplnění a ověření údajů prostřednictvím I. kola veřejné konzultace, z níž vzešlé připomínky byly vypořádány.

 


[1] Za nepokrytá adresní místa se v oblasti kategorie C považují adresní místa, ve kterých ne více než jeden z operátorů deklaruje existenci disponibilní přípojky s prahovou rychlostí dle kategorie oblasti ani zřízení takové sítě není plánováno