Veřejná konzultace 2021 II. kolo – UZAVŘENO

II. kolo Veřejné konzultace 7.2.2022 – 10.3.2022

 

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic do sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v oblastech nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále „ZSJ“) před nedovolenou podporou z veřejných zdrojů a k doplnění některých dosud nemapovaných informací.

Veřejná konzultace ověří správnost definování podporovaných oblastí pro realizaci programu budování a modernizace sítí elektronických komunikací, jehož cílem je zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek stanovených v čl. 52 nařízení EK č. 1237/2021 o změně nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále „GBER“), pro ty oblasti, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v daných parametrech podle uvedeného ustanovení GBER není a nebude do roku 2025 dostupný.

V rámci II. kola veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „MPO“) zveřejňuje

  • v PRVNÍ ČÁSTI seznam podporovaných oblastí v podrobnosti adresních míst v cílových ZSJ, jež jsou určeny k veřejné konzultaci; k rychlému přehledu o pokrytí po 1. kole veřejné konzultace slouží INTERAKTIVNÍ MAPA
  • DRUHÉ ČÁSTI hlavní charakteristiky plánovaného opatření v rámci Národního plánu obnovy

a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim vyjádřily. Podle svého uvážení můžete případně doplnit další vhodné informace. Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s vaší evidencí, seznam lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci tohoto II. kola veřejné konzultace prostřednictvím následujícího formuláře, a to textovou formou s identifikací příslušného adresního místa.

V sekci PŘÍLOHY naleznete seznamy a dokumenty, jež jsou určeny k veřejné konzultaci.

FORMULÁŘ – Nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky a formulář odeslat. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz . Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případné opravě zjištěných chyb.

 

Tato veřejná konzultace byla otevřena do 10. 3. 2022.