Druhá část

V DRUHÉ ČÁSTI jsou zveřejněny hlavní charakteristiky plánovaného opatření.
Výzva bude zaměřena na podporu budování a modernizaci sítí s vysokou přenosovou kapacitou (dále „VHCN“), s cílem zajištění přístupu k internetu  prostřednictvím sítí s parametry definovanými v „Národním pánu rozvoje sítí  s velmi vysokou kapacitou“ a v rámci podmínek GBER, článek 52 a Národního plánu obnovy, komponenta 1.3 podle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka 2021/0245.

V oblastech kategorie A) bude z veřejných zdrojů podpořeno zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevném místě s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná sít musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 100 Mbit/s a nahrávání alespoň 33 Mbit/s. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 100 Mbit/s.

V oblastech kategorie B) bude z veřejných zdrojů podpořeno zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevním místě s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 300 Mbit/s a nahrávání alespoň 100 Mbit/s. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 1Gbit/s.

V oblastech kategorie C) bude z veřejných zdrojů podpořeno, pouze pro socioekonomické aktéry, zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevném místě s parametry VHCN do určených adresních míst, které musí spolehlivě zajistit služby pro uvedené subjekty o symetrické rychlosti alespoň 1 Gbit/s.

Tyto informace zveřejňujeme prostřednictvím „Avíza výzvy“, což je zjednodušený popis obsahu připravované dotační výzvy k dotační podpoře, doplněné dalšími podrobnými informacemi připravované výzvy.

 Avízo výzvy (soubor PDF), včetně návrhu
– části Pravidel pro žadatele a příjemce (soubor PDF)

 

Své vyjádření k navrhovaným opatřením můžete podle svého uvážení případně doplnit o DALŠÍ VHODNÉ INFORMACE.

Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný, nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.