Vypořádaní připomínek

V tomto roce jsme se rozhodli nezveřejňovat v plném rozsahu vypořádání došlých připomínek, protože s ohledem na nesplnění plánů výstavby sítí NGA, jak jej pro následující 3 roky deklarovali jednotliví provozovatelé sítí k datu 31.12.2018, bylo toto vypořádání poměrně složité a týkalo se především investičních plánů jednotlivých subjektů, které jsou poskytovány v režimu důvěrné. Proto byla vypořádání připomínek zasláno přímo jednotlivým adresátům.

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.