Plány do roku 2021

První část veřejné konzultace je zaměřena na základní sídelní jednotky (ZSJ), ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje v dostatečném rozsahu zajistit. Na přehledové mapě jsou tyto ZSJ zvýrazněny bílou barvou.

Seznam ZSJ je obsažen v samostatném zip souboru pojmenovaném „Neplánovaná realizace do roku 2021“.
Soubor je možno stáhnout z tohoto odkazu.
Obsahuje souhrnný přehled za bílé ZSJ a jim příslušné exporty adresních míst.

Souhrnný přehled výsledků mapování za celou ČR je obsažen v excelovském souboru (.xlsx) „Výsledky GSD 2018 VK“.
Soubor je možno stáhnout z tohoto odkazu.
Obsahuje souhrnný přehled výsldků mapování za všechny ZSJ s pouze vybranými ukazateli pro tříletý výhled.


Připomínky:

MPO žádá provozovatele sítí, aby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby či nedostatky týkající se sběru dat ČTÚ, a to ve formě vyplnění formuláře, který můžete v rámci této veřejné konzultace vyplnit, přiložit přílohy a online poslat na MPO. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu  pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO následně připraví jednání s ČTÚ, resp. osloví připomínkovatele, pokud to bude zapotřebí, k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna došlá upozornění na chyby budou vypořádána a výsledky zveřejněny.

  Kdo podává připomínku

  Registrovaný provozovatel veřejné sítě elektronických komunikacíZástupce obce pokryté veřejnou širokopásmovou sítí, nebo pokryté plánovanou vysokorychlostní sítíProvozovatel neveřejné sítě elektronických komunikací (zástupce spolku, družstva, obce, který má zprostředkován přístup k internetu pomocí neveřejné sítě)Jiný subjekt podávající připomínku

  Kontakt

  Společnost  Připomínka k deklarovaným plánům do roku 2021


  Přílohy

  Maximální velikost příloh je 5 MB. Podporované formáty: pdf, jpg, png, doc, docx, txt.

  Takto označené položky jsou povinné.