Vypořádání připomínek

V tomto roce jsme se rozhodli nezveřejňovat v plném rozsahu vypořádání došlých připomínek, které se týkalo především investičních plánů jednotlivých subjektů, které jsou poskytovány v režimu důvěrné. Proto byla vypořádání připomínek zasláno přímo jednotlivým adresátům.

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.