Přílohy

Zde jsou shromážděny údaje o charakteristice jednotlivých adresních míst, jak byly získány v rámci Geografického sběru dat – po veřejné konzultaci 17.1.-17.2.2020.

Údaje o adresních místech jsou k dispozici v této podobě:


Seznam intervenčních oblastí a jim příslušných ZSJ je uveřejněn
ZDE (jako 1x soubor ve fromátu .xlsx)
nebo
ZDE (jako .zip se samostatnými .xlsx soubory pro každou IO