Stav pokrytí ZSJ v roce 2018

Zde jsou graficky prezentovány výsledky geografického sběru dat za rok 2018, korigované o nově doplněné údaje zjištěné v rámci veřejné konzultace, která proběhla v období od 3.10.2019 do 3.12.2019.

Základní sídelní jednotky (ZSJ), ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu jsou na přehledové mapě zvýrazněny bílou barvou.


V následující mapě, jsou bílou barvou označeny všechny základní sídelní jednotky (ZSJ), ve kterých v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje vysokorychlostní přístup k internetu v dostatečném rozsahu zajistit. Navíc jsou bílou barvou označeny i všechny bílé ZSJ, ve kterých mělo podle dekalrovaných tříletých plánů z roku 2015 dojít k navýšení stávajícího pokrytí tak, aby bílá ZSJ (současnost 2015) byla v roce 2018 vykazována jako černá nebo šedá, ale k naplnění těchto plánů nedošlo.


Vysvětlivky:
OBAM: obytná adresní místa
ZSJ: základní sídelní jednotka

Bílá ZSJ:
pokrytí OBAM ≤ 40%
pokrytí OBAM ≤ 50% maximálně jednou technologií
nenaplnění tříletých plánů deklarovaných v roce 2015

Šedá ZSJ:
pokrytí OBAM > 50% pouze jedním provozovatelem
pokrytí OBAM > 40% pouze jedním provozovatelem více než jednou technologií

Černá ZSJ:
pokrytí OBAM > 50% více než jedním provozovatelem
pokrytí OBAM > 40% více než jedním provozovatelem více než jednou technologií