MPO zahajuje

17. ledna 2020

 veřejnou konzultaci k navrženým intervenčním oblastem, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního internetu s podporou z veřejných zdrojů.

Veřejná konzultace bude otevřena pro podání připomínek a podnětů  do

17. února 2020

 

Dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 17. ledna 2020 zahajuje veřejnou konzultaci k navrženým intervenčním oblastem, (souborům základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.

Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí, s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním pánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA, pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný.

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen ze dvou částí. Obsahuje seznam ZSJ, ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje v dostatečném rozsahu zajistit a obsahuje také seznam oblastí (ZSJ) ve kterých byly deklarovány v roce 2015 plány výstavby, které však do konce roku 2018 nebyly z jakýchkoli příčin realizovány a ve kterých žádný z investorů požadovaným způsobem nedoložil plán jejich realizace.

Oba výše uvedené seznamy základních sídelních byly prověřeny ve veřejné konzultaci uzavřené v prosinci roku 2019.

Jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný, nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.

Tato veřejná konzultace je otevřena do 17. února 2020.

Subjekty, které chtějí podat své připomínky a podněty tak mohou učinit prostřednictvím webové aplikace, kterou naleznete na:

https://www.verejnakonzultace.cz/

Výzva k předkládání projektů podle připravované výzvy bude zveřejněna v návaznosti na vypořádání připomínek z této veřejné konzultace.

Za celý pracovní tým MPO, který se na přípravě této veřejné konzultace podílí, Vám přeje úspěšné podnikání v tomto oboru Mgr. Petr Filipi.