Časté dotazy

Mohu podat žádost o podporu i na adresní místa, která jsou součástí stále probíhajícího III. kola veřejné konzultace? Nemusím čekat na její ukončení a vypořádání?

Projekt můžete podat včetně adresních míst, která jsou předmětem III. kola VK ještě před jejím ukončením a vyhodnocením. Je však nutné počítat s tím, že tato adresní místa mohou být následně vyhodnocena jako nezpůsobilá k dotační podpoře a bude nutné projekt v rámci formálního hodnocení o tato adresní místa ponížit a upravit dle toho rozpočet.

 

Mohu upravit již podanou žádost o podporu a adresní místa, která byla součástí III. kola VK, si nově do projektu přidat?

Nikoliv, přidávání adresních míst a tím pádem navyšování rozpočtu v již podané žádosti není možné.

 

Co se stane s původním adresními místy, která byla označena jako způsobilá k podpoře v kategorii A (nepokrytá 30 Mbit/s) když jsou nyní součástí jedné ZSJ s adresními místy, která jsou ve III. kole VK a budou jí vyřazená?

Adresní místa kategorie A zůstanou stále jako způsobilá k pokrytí v dané intervenční oblasti za podmínek kategorie A.

 

Jakým způsobem musím pokrýt „kombinovanou“ ZSJ?

Pokud ZSJ kategorie A obsahuje i AM podléhající III. kolu VK (tedy AM pokrytá 30 Mbit/s, ale nepokrytá 100 Mbit/s) a žadatel si ji vybere k pokrytí včetně těchto AM, musí všechna vybraná AM pokrýt za podmínek kategorie B. Pokud chce ZSJ pokrývat mimo AM podléhající III. kolu VK, pokryje vybraná AM za podmínek kategorie A.