Veřejná konzultace 2021 – UZAVŘENO

III. kolo Veřejné konzultace 1.4.2022 – 1.6.2022

 

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic do sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v oblastech nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále „ZSJ“) před nedovolenou podporou z veřejných zdrojů a k doplnění některých dosud nemapovaných informací.

Veřejná konzultace ověří správnost definování podporovaných oblastí pro realizaci programu budování a modernizace sítí elektronických komunikací, jehož cílem je zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek stanovených v čl. 52 nařízení EK č. 1237/2021 o změně nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále „GBER“), pro ty oblasti, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v daných parametrech podle uvedeného ustanovení GBER není a nebude do roku 2025 dostupný.

V rámci III. kola veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „MPO“) zveřejňuje seznam podporovaných oblastí v podrobnosti na adresní místa v cílových ZSJ, jež jsou určeny k veřejné konzultaci:

  1. jedná se o adresní místa, která byla v I. kole veřejné konzultace zařazena do základní sídelní jednotky kategorie A (většinově nepokrytá 30 Mbit/s), ale nebyla nabídnuta jako způsobilá k dotaci, jelikož u nich bylo vykázáno pokrytí právě 30 Mbit/s
  2. adresní místa v základních sídelních jednotkách, která měla být pokryta projektem ze II. nebo IV. výzvy Vysokorychlostního internetu, ale žadatel nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně od realizace v této oblasti odstoupil
  3. adresní místa v základních sídelních jednotkách, které byly kvůli chybnému určení OBAM vyhodnoceny jako černé/šedé, ale dle opraveného přepočtu jsou bílé (nepokryté)

a vyzývá provozovatele sítí, anebo příslušné investory, k doplnění informací o plánech výstavby sítí přístupu k internetu ve výše uvedených lokalitách v podrobnosti podle jednotlivých ZSJ (viz předložený seznam), s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2025, které by mohly být narušeny výstavbou sítí s užitím podpory z veřejných zdrojů.

V souladu se sdělením komise 2013/C25/01[1] současně s vyjádřením o plánované investici požadujeme věrohodné doložení realizace takovéhoto záměru. Je nezbytné vyjádřený záměr budování sítě doložit.

 
 


[1] Pokyny EK k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí