Dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 3. října 2019 zahajuje veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí (souboru základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.

Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí, s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním pánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA, pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Předmětem veřejné konzultace je také požadavek na doložení investičních záměrů v oblastech, kde nedošlo od roku 2015 do roku 2018 k deklarované plánované výstavbě sítí.

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Uvedená veřejná konzultace je připravena na základě zjištění Stavu pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov přístupovými veřejnými sítěmi vysokorychlostních komunikací, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu ke dni 31.12. 2018.