Veřejná konzultace k navrženým intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo výzvy k předkládání nabídek v rámci dotační podpory výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu byla otevřena pro připomínky veřejnosti od 15.11. do 21.12. 2018

Uvedená veřejná konzultace byla připravena na základě zjištění Stavu pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov přístupovými veřejnými sítěmi vysokorychlostních komunikací, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu ke dni 31.12. 2017. V rámci veřejné konzultace byla databáze pokrytí ČR tímto druhem sítí doplněna o přípojky vysokorychlostního připojení na základě deklarace provozovatelů sítí, uvedené v připomínkách k veřejné konzultaci.

Na této webové stránce MPO tedy publikuje aktuální informace o pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu, které budou použity pro vypsání 2. kola Výzvy k předkládání žádostí o veřejnou podporu při výstavbě sítí tohoto druhu a modernizaci stávajících sítí, které nesplňují atributy vysokorychlostního připojení.