Veřejná konzultace k navrženým intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo výzvy k předkládání nabídek v rámci dotační podpory výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Veřejná konzultace je otevřena pro připomínky veřejnosti od 15.11. do 21.12.2018.

Tato veřejná konzultace je připravena na základě zjištění Stavu pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov vysokorychlostní datovou sítí ke dni 31.12.2017