Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky
sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK