Pokrytí ZSJ a adresních míst NGA sítěmi

Ministerstvo průmyslu a obchodu dává široké veřejnosti k dispozici informace o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice.

Přístup k informacím o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech v České republice je poskytován na internetu prostřednictvím interaktivní mapy. Aplikace graficky interpretuje možnosti připojení k internetu charakterizované předpokládanou rychlostí.

Podle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu Český telekomunikační úřad každoročně sbírá od registrovaných provozovatelů telekomunikačních sítí a služeb informace o dostupnosti připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice.

Aby bylo možné informace zveřejnit jsou zcela anonymizované, a to jak z pohledu požadavků na technologickou neutralitu, tak i z pohledu příslušných provozovatelů služeb přístupu k internetu.

Publikované údaje vycházejí z analýzy dat, sebraných ČTÚ počátkem roku 2021. Data pocházejí z údajů předložených jednotlivými registrovanými provozovateli telekomunikačních sítí a služeb. Data nebyla žádným způsobem upravována ani ČTÚ ani MPO. Pro ověření jejich věrohodnosti nebyla doposud prováděna žádná veřejná konzultace, ani žádné šetření na místě. Současně je nezbytné uvést, že toto zveřejnění nenahrazuje veřejnou konzultaci určenou k ověření věrohodnosti uvedených informací.