Výsledky mapování

Výsledky mapování jsou prezentovány formou následujících kartogramů a také prostřednictvím interaktivní mapy.

Mapy zobrazují současný stav k 31.12.2019.


 

Barva základních sídelních jednotek

počítáno pro sítě 30Mbit/s+

Barva ZSJ 2019 - NGA 30Mbit/s+

počítáno pro sítě 100Mbit/s+
Barva ZSJ 2019 - NGA 100Mbit/s+

 


 

Nejvyšší deklarovaná rychlost v území

počítáno pro ZSJRychlost ZSJ - GSD 2019

počítáno pro obce