Přílohy

Zde jsou shromážděny údaje o charakteristice jednotlivých adresních míst, jak byly získány v rámci Geografického sběru dat.

Údaje o adresních místech jsou k dispozici v této podobě:


Seznam intervenčních oblastí a jim příslušných ZSJ je uveřejněn ZDE (soubor ve fromátu .xlsx)