Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sekce fondů EU, odbor PO4

Politických vězňů 20, 110 00 Praha 1

email: pripominky@mpo.cz

nebo použít přímo podatelnu Ministerstva, viz: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kontakty/kontakty-na-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu–22974/