Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky
sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK

Novinky k I. výzvě programu podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v návaznosti na průběh realizace záměrů schválených v Národním plánu rozvoje sítí příští generace (NPRSNG), souvisejících s „I. výzvou programu podpory Vysokorychlostní internet“ podle programu OP PIK vyhlášenou dne 31. března 2017

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/vysokorychlostni-internet--227421/)

je připraveno přijímat prostřednictvím webového portálu IKS žádosti o přiznání dotace podle podmínek této výzvy. Poslední možnost poslat žádost o dotační podporu je stanovena na 26.září 2017. Doporučujeme žádost poslat alespoň o pár týdnů dříve, aby bylo možné revidovat případné formální chyby žádosti včas. Aktuální soubor otázek a odpovědí pracovníků MPO na dotazy potenciálních žadatelů o dotaci jsou uvedeny tady: FAQ-31-8-17.pdf


Schválen Zákon 194/2017 Sb.

O opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38251


Proběhly semináře MPO

zaměřené na přímé odpovědi potenciálním žadatelů o dotace do výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Tyto semináře měly tento program:

Program seminářů z druhé poloviny června 2017:

10.00 až 10.15 Registrace
10:15 až 10:45 NPRSNG se zaměřením na ekonomiku projektu sítě
10.45 až 11.15 Dotační postupy a rozhodování podle pravidel OPPIK

11.15 až 11.45 přestávka
11.45 až 12.30 Další postup – Akční plán, Zákon o urychlení, otázka věcných břemen,

12.30 až 13.45 přestávka na oběd

14.00 až 14.30 Projektování přenosové kapacity, vývoj požadavků na agregaci v sítích
14.30 až 16.30 Prostor pro dotazy návštěvníků a odpovědi zástupců MPO
17.00                 Ukončení semináře

Přednesené prezentace pracovníků MPO a na semináři diskutované související dokumenty je možno shlédnout zde.