Podání připomínky

MPO žádá provozovatele sítí, aby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby, či nedostatky týkající se sběru dat ČTÚ a zejména navržených intervenčních oblastí pro druhé kolo výzvy, a to ve formě vyplnění formuláře, který můžete v rámci této veřejné konzultace vyplnit, přiložit přílohy a online poslat na MPO. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO následně připraví jednání s ČTÚ, resp. osloví připomínkovatele, pokud to bude zapotřebí, k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna došlá upozornění na chyby budou vypořádána a výsledky zveřejněny.

Kdo podává připomínku

Kontakt

Společnost

K čemu se podává připomínka

Přílohy

Maximální velikost příloh je 5 MB. Podporované formáty: pdf, jpg, png, doc, docx, txt.
Takto označené položky jsou povinné.