2. kolo výzvy

Sdělení o dokončení sběru dat o existenci veřejných sítí elektronických komunikací na území České republiky k termínu 31.12.2017 a vyhlášení veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem.

V návaznosti na sběr dat o existenci veřejných sítí elektronických komunikací k 31.12.2015, 2016 a 2017, které byly důležitým základem pro možnost zveřejnění státní dotační podpory při výstavbě sítí vysokorychlostního připojení k internetu v rámci dotačního programu OP PIK, ČTÚ i v tomto roce zajistil sběr dat o existenci sítí tohoto typu v termínu od 1.ledna do 15.3.2018. Tyto údaje byly sebrány na jednotlivá adresní místa budov bez ohledu na typ budovy, avšak na základě požadavků představitelů různých profesních sdružení provozovatelů sítí akceptovaných již v rámci přípravy prvního kola Výzvy k žádosti o dotační podporu byly pro výpočty pokrytí území využity pouze údaje vztahující se jen na ty budovy, které obsahují bytové jednotky podle databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. MPO i v tomto roce postupovalo stejným způsobem, jako v rámci první výzvy, aby byla zachována možnost vzájemného porovnání existujících databází ze sběrů dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internet.

Stejně tak i sběr dat za rok 2017 ČTÚ zajistil stejným způsobem jako data k 31.12.2015 a 31.12.2016, takže výsledky sběrů dat by měly být srovnatelné a věrně odrážet informace o vývoji pokrytí, poskytnutých provozovateli veřejných sítí elektronických komunikací k oběma uvedeným termínům a to včetně zapracovaných připomínek veřejnosti.

Vymezení intervenčních oblastí odpovídá požadavkům Národního plánu rozvoje sítí nové generace, jak byl tento dokument schválen vládou ČR na podzim 2016. Protože od roku 2015 poklesl počet nepokrytých Základních sídelních jednotek (ZSJ), došlo rovněž k adekvátnímu snížení počtu intervenčních oblastí. Nicméně zobrazení intervenčních oblastí není pro druhou výzvu dotační podpory tak klíčové, jako v předchozím období, protože podmínky druhé výzvy budou umožňovat žadatelům o dotační podporu žádat o státní podporu i do jednotlivých „bílých ZSJ“, pokud to uznají za vhodné.