2. kolo výzvy

O datu vypsání výzvy budeme neprodleně informovat.